Instalujemy powietrze pomy ciepła do:

  • Ciepłej wody użytkowej
  • Centralnego ogrzewania
  • Wody basenowej

Pompa ciepła jest jednym z najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych, dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej z powietrza, gruntu lub wody.Chwilowa efektywność jest wyrażana współczynnikiem COP. Jeśli wynosi ona przykładowo 5 to oznacza to, że na każdy 1 kW zużywanej energii elektrycznej przypada 5 kW wytwarzanego łącznie ciepła. Pompa ciepła wykorzystuje więc 1 kW energii elektrycznej i 4 kW ciepła z otoczenia, aby wytworzyć w sumie 5 kW ciepła.

Coraz częściej pompy ciepła zastępują tradycyjne źródła ciepła, jakimi są kotły grzewcze. W nowych budynkach mogą one nawet samodzielnie pokrywać całkowite potrzeby cieplne, a w budynkach modernizowanych współpracować z konwencjonalnym źródłem ciepła w tzw. układzie hybrydowym. Pompy typoszeregu PCCO SPLIT mogą pracować w trybie grzewczym nawet do temperatury zewnętrznej -25°C, a w okresie letnim dostarczać przy największych upałach wodę lodową o temperaturze 7°C. Możliwe jest wówczas za pomocą np. klimakonwektorów stosowanie chłodzenia aktywnego budynku. Zastosowanie klimakonwektorów pozwala zastąpić zastosowanie grzejników i oddzielnej instalacji klimatyzacyjnej. Pompy ciepła PCCO SPLIT przy atrakcyjnej cenie zakupu oferują wysoką efektywność pracy, a także ponadstandardowe na rynku 5-letnie okresy gwarancyjne.

Przed montażem wykonujemy audyt energetyczny budynku aby klient miał świadomość ile wyda na ogrzewanie budynku.

Nasi instalatorzy ciąlge podnoszą swoje kwalifikacje, aby urządenia przez nas monotwane, były na jak najwyższym poziomie, co zapewni długi i bezawaryjny okres pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany instalacją powietrznej pompy ciepła , zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego, postatamy sie przedstawić ofertę która spełni Państwa oczekiwania.

Katalogi powietrznych pomp ciepła

Format pdf do odczytu i pobrania

Katalog pomp ciepła
Katalog pomp ciepła
Katalog pomp ciepła
Katalog pomp ciepła